THORSMANN
THORSMANN

Firma THORSMANN leverer moderne og attraktive plastemballasjeløsninger, herunder flasker, kapsler, etiketter og formgivingstjenester.

THORSMANN tilbyr en produkt- og tjenesteportefølje som spenner fra designidé til ferdig forpakning tilpasset ditt produkt.

I nær kontakt med deg som oppdragsgiver utvikler vi individuelt tilpassede forpakningsløsninger gjennom kreative prosesser og lagarbeid.

For løpende, snarlige leveringer holder vi et variert lager av standardiserte flasker, kapsler og etiketter.

DRIKK VANN!

Et område vi har spesialisert oss på er utvikling og produksjon av drikkevannsflasker for vann fra springen ― vårt viktigste næringsmiddel.

Det offentlige ― i første rekke vannverk, helsetjenester og utdanningsinstitusjoner ― engasjerer seg stadig sterkere i det forebyggende miljø- og helsearbeidet. I samband med ulike former for kunnskapsformidling er utdeling av drikkevannsflasker et sentralt og effektivt virkemiddel. Vi bistår således med vår kunnskap, erfaring og nettverk, ved utforming av målrettede, holdningsskapende aktiviteter.

Vi produserer drikkevannsflasker også til andre større organisasjoner, arrangementer, konferanser osv.

Ta kontakt for å diskutere hva vi kan bidra med i utviklingen av ditt prosjekt!

Henvendelse/ordre: THORSMANN e-postadresse